Skip to main content.

คัดลอกแผ่น

เป็นการสร้างชุดสำเนาของแผ่น เช่นมีแผ่นต้นฉบับอยู่หนึ่งแผ่น ต้องการทำสำเนาเพิ่มอีกหนึ่งแผ่นหรือหลายแผ่น

เลือกรายการ Copy a CD/DVD/Blu-ray Disc

Source drive เลือกไดรฟ์ที่มีแผ่นต้นฉบับ กรณีที่มีไดรฟ์สำหรับอ่านและเขียนอย่างละไดรฟ์ และต้องการก๊อปปี้แบบอ่านไปเขียนไป ไม่ต้องเขียนลงฮาร์ดดิสก์ ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า Copy on the fly แล้วคลิก Next

ในช่อง CD-Writer เลือกไดรฟ์ที่ใส่แผ่นเปล่า หากต้องการเปลี่ยนค่าตัวเลือก เช่น เปลี่ยนความเร็วในการเขียน ให้คลิก Change Options ถ้าไม่ต้องการปรับแต่งให้คลิก Write CD เพื่อทำการก๊อปปีแผ่นทันที

ความเร็วในการก๊อปปี้แผ่น VCD/Audio CD นั้น ไม่ควรเกิน 8x ถ้าเกินจากนี้อาจจะประสบปัญหาแผ่นเล่นแล้วกระตุก เลือกความเร็วในการเขียนที่ต้องการ รวมทั้งกำหนดจำนวนชุดที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK

คลิกปุ่ม Write CD เพื่อเริ่มต้นก๊อปปี้แผ่น

โปรแกรมกำลังเขียนแผ่น

เมื่อเขียนแผ่นเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบ คลิกปุ่ม OK

คลิกปุ่ม Exit เพื่อปิดโปรแกรม หรือเลือกตัวอื่นตามต้องการ