Skip to main content.

คัดลอกและวาง

ผู้ใช้หลายท่านคงจะคุ้นเคยกับคำสั่ง คัดลอกและวาง (copy & paste) ใน Explorer กันมาบ้างแล้ว ใน WinRAR ก็มีคำสั่งในลักษณะนี้เช่นกัน ช่วยให้ผู้ใช้ทำการบีบอัด/ขยายไฟล์ได้อย่างสะดวกอีกทางหนึ่ง โดยสามารถใช้คีย์ลัดเหมือนกับการใช้คีย์ลัดใน Explorer นั่นเอง หมายความว่าหากคุณใช้คีย์ลัดใน Explorer ได้ คุณก็ใช้งานกับ WinRAR ได้เช่นกัน

การคัดลอกนั้น หากคัดลอกจาก Explorer แล้วมาวางในหน้าต่างของโปรแกรม WinRAR ก็จะปรากฏกรอบโต้ตอบการบีบอัดไฟล์ขึ้นมา จากนั้นก็เข้าขั้นตอนการบีบอัดของโปรแกรม ส่วนการคัดลอกรายชื่อไฟล์ที่อยู่ในไฟล์บีบอัด (เปิดไฟล์บีบอัดขึ้นมาก่อน) แล้วไปวางใน Explorer ก็จะเป็นการขยายไฟล์ต่างๆ ที่เลือกไปยังโฟลเดอร์ใน Explorer

หรือให้เข้าใจง่ายๆ คือการคัดลอกจาก Explorer มาวางใน WinRAR เป็นการบีบอัดไฟล์ การคัดลอกจาก WinRAR มาวางใน Explorer เป็นการขยายไฟล์นั่นเอง

เมื่อคัดลอกมาจาก Explorer แล้ว เปิดโปรแกรม WinRAR เลือกเมนู ไฟล์->นำไฟล์ออกมาจากคลิปบอร์ด หรือกดปุ่ม Ctrl+V ก็จะปรากฏกรอบโต้ตอบการบีบอัดไฟล์ขึ้นมา เพื่อบีบอัดไฟล์

ในกรณีที่ต้องการขยายเฉพาะบางไฟล์เท่านั้น ให้เปิดไฟล์บีบอัดขึ้นมา เลือกไฟล์ที่ต้องการขยาย แล้วเลือกเมนู ไฟล์->สำเนาไฟล์ไปที่คลิปบอร์ด หรือกดปุ่ม Ctrl+C จากนั้นก็ไปเปิด Explorer แล้วเลือก Paste หรือ Ctrl+V ไฟล์ที่เลือกไว้ก็จะขยายไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้ว

คำสั่งเหล่านี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในหลายๆ แบบในการบีบอัดและขยายไฟล์