Skip to main content.

สร้างไฟล์ที่ขยายตัวเอง

ไฟล์ที่ขยายตัวเองได้ก็คือไฟล์บีบอัดนั้นเองแต่มีคุณสมบัติคือสามารถขยายไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ภายในได้ โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมช่วยในการขยายไฟล์ สำหรับ WinRAR นี้ หากสร้างไฟล์บีบอัดมาแล้วเป็น .RAR ก็สามารถที่จะแปลงเป็นไฟล์ที่ขยายตัวเองได้ ไฟล์ชนิดนี้จะมีนามสกุลเป็น .exe

หมายเหตุ : การสร้างไฟล์บีบอัดที่ขยายตัวเองได้นี้ สามารถสร้างได้ทันทีที่บีบอัดโดยระบุตัวเลือก สร้างเอกสารแบบ SFX ในกรอบโต้ตอบการสร้างไฟล์บีบอัด

เลือกไฟล์บีบอัดที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์ที่ขยายตัวเองได้

เลือกเมนู เครื่องมือ->เปลี่ยนเอกสารไปเป็นแบบ SFX

ในช่อง เลือกโมดูล SFX เลือก Def_Thai.SFX ที่เลือกตัวนี้เพราะว่าจะแสดงข้อความต่างๆ เป็นภาษาไทย คลิกปุ่ม OK เพื่อเริ่มแปลง

เมื่อโปรแกรมแปลงแล้วก็จะได้ไฟล์ .exe เพิ่มเข้ามา

เมื่อเปิด Explorer ขึ้นมาแล้วดับเบิ้ลคลิกบนไฟล์ SFX นี้ ก็จะปรากฏกรอบโต้ตอบดังรูป ทำให้สะดวกในการใช้งานไม่ต้องพึ่ง WinRAR อีกต่อไป