Skip to main content.

Alcohol 120%

Alcohol 120% เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างไฟล์ image ของ CD, คัดลอกแผ่น CD ที่ได้รับความนิยมมากอีกโปรแกรมหนึ่ง สามารถคัดลอกแผ่น CD ที่มีการป้องกันการคัดลอกได้ โปรแกรมยังมีฟังก์ชั่นจำลองไดรฟ์ CD-ROM มาให้อีกด้วย ทำให้เราสามารถ mount ไฟล์ image เข้ากับไดรฟ์ CD จำลองนี้ ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกับใส่แผ่น CD เข้าไปในไดรฟ์ CD จริงๆ

ประโยชน์ที่คุณจะได้จากการใช้งานโปรแกรมนี้ก็คือ คุณสามารถสร้างไฟล์ image ไว้สำหรับ mount กับไดรฟ์ CD จำลอง ทำให้ไม่ต้องใส่แผ่นจริงๆ เข้าไปทุกครั้งที่ต้องใช้งาน (เช่นเล่นเกมส์และเกมส์ต้องการให้ใส่แผ่น CD ต้นแบบทุกครั้งที่เล่น) เขียนไฟล์ image ลงบนแผ่น CD โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมสำหรับเขียน CD ตัวอื่นๆ คัดลอกแผ่น CD ได้ ทั้งแบบเขียนเป็นไฟล์ image และการคัดลอกแบบ on the fly คืออ่านจากไดรฟ์ CD-ROM แล้วไปเขียนยัง CD-Writer เลยไม่ต้องมาเขียนเป็นไฟล์ image ก่อน มีไดรฟ์ CD จำลองให้ใช้ ลบแผ่น CD-RW มีตัวค้นหาไฟล์ image ช่วยให้คุณสามารถค้นหาไฟล์ image เพื่อนำมาใช้กับไดรฟ์ CD จำลองได้สะดวกขึ้น

25 ตุลาคม 2547