Skip to main content.

เริ่มต้น

เมื่อเปิดโปรแกรม ก็จะพบกับหน้าต่างหลักของโปรแกรม (Start) การทำงานของส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. Start หน้าต่างหลักของโปรแกรม
  2. Source ขั้นตอนการเพิ่มคลิปวีดีโอเพื่อนำมาเข้ารหัส
  3. Format ขั้นตอนการเลือกรูปแบบในการเข้ารหัสและปรับค่าการเข้ารหัส
  4. Encode ขั้นตอนกำหนดไฟล์ที่ได้จากการเข้ารหัสและการเริ่มต้นเข้ารหัส
  5. Options ปรับแต่งตัวเลือกของโปรแกรม
  6. Start a new project เริ่มต้นโครงการใหม่
  7. Open a project file เปิดโครงการที่เคยสร้างหรือบันทึกไว้
  8. MPEG tools เครื่องมือในการแยกและรวมภาพและเสียงของวีดีโอ
  9. Batch encode tool เครื่องมือในการเข้ารหัสแบบต่อเนื่อง
  10. Help คู่มือการใช้งาน