Skip to main content.

ตัดต่อวีดีโอ

บทความต่อไปนี้ จะเสนอการตัดวีดีโอส่วนที่ไม่ต้องการออก แล้วสร้างเป็นไฟล์ใหม่ที่เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ และการสร้างไฟล์วีดีโอใหม่ จากไฟล์วีดีโอหลาย ๆ ไฟล์ที่นำมารวมกันเป็นไฟล์เดียว เพื่อให้เล่นได้อย่างต่อเนื่อง

เปิดโปรแกรมขึ้นมา คลิกปุ่ม Set Source หรือ Start new project แล้วคลิกปุ่ม Add file เลือกไฟล์ที่ต้องการตัดส่วนที่ไม่ต้องการ ออก หรือไฟล์ที่จะนำมารวมเป็นไฟล์เดียวกัน

หลังจากที่เลือกไฟล์เข้ามาแล้ว ก็จะปรากฏเฟรมต่าง ๆ ของวีดีโอ

การตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก

ขั้นตอนในการตัดนั้น อันดับแรก ต้องกำหนดจุดเริ่มต้นของเฟรมที่จะตัดออก หรือจะไม่ตัดออกก่อน แล้วเลื่อนสไลด์บาร์ไปยังจุดสิ้นสุดที่จะตัดออก แล้วกำหนดจุดสิ้นสุด หากต้องการตัดส่วนที่กำหนดไว้ ก็ให้คลิกปุ่ม Cut

แต่หากต้องการตัดส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ออก เช่น กำหนดเฉพาะส่วนกลางของคลิปที่ต้องการเอาไว้ แล้วตัดส่วนเริ่มต้นของคลิกและส่วนสุดท้ายของคลิปออก ก็จะต้องเลือก Edit menu เพื่อเลือกหัวข้อตัดส่วนที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ นั่นเอง

ขั้นตอนการตัดวีดีโอ

  1. เลือกจุดที่ต้องการตัดออก
  2. คลิก Set as start frame กำหนดเป็นจุดเริ่มต้น แถบสีม่วงจะเริ่มต้น ณ จุดที่กำหนดเป็นจุดเริ่มต้น สีม่วงนี้คือขอบเขตที่จะตัดออก

  1. เลือกจุดสุดท้ายที่จะตัด
  2. คลิก Set as end frame เพื่อกำหนดเป็นจุดสิ้นสุด
  3. คลิกปุ่ม Cut เพื่อตัดส่วนที่กำหนดเอาไว้ออก

เมื่อคลิกปุ่ม Cut ส่วนที่กำหนดไว้ก็จะถูกตัดออก

แต่ในกรณีที่กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเอาไว้ เพื่อเหลือไว้เพียงจุดที่กำหนดเอาไว้ และตัดส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดออกให้หมด ให้คลิกปุ่ม Edit menu แล้วเลือก Cut the unselected ranges จะเป็นการตัดส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ ออกให้หมด

ในขั้นตอนการตัดวีดีโอนั้น เมื่อคลิกปุ่ม OK แล้วก็จะกลับมาที่หน้าต่าง Set Source อีกครั้ง เมื่อต้องการต่อคลิปวีดีโออื่น ๆ ให้เป็นไฟล์เดียวกันกับคลิปวีดีโอที่มีอยู่แล้ว คลิกปุ่ม Add file เพื่อเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการต่อ แล้วหากต้องการตัดต่อก็ให้ทำตามขั้นตอนการตัดต่อเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้ว

เมื่อเพิ่มไฟล์เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Output หลังจากที่เข้าสู่หน้าต่าง Output แล้ว คลิกปุ่ม Output setting เพื่อกำหนดรูปแบบไฟล์ผลลัพธ์ว่าจะออกมาในรูปแบบใด

ในส่วนของ Output target นั้น กรณีที่ต้องการเพียงแค่ต่อไฟล์วีดีโอให้เป็นไฟล์เดียวกัน ให้เลือก Common MPEG file แต่หากต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น ให้เลือกรูปแบบที่ต้องการ

Output stream type ให้เลือก System (VIdeo + Audio) จะเป็นการสร้างไฟล์ .mpg ที่มีทั้งภาพและเสียง แล้วคลิกปุ่ม OK

ช่อง File name ให้ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ

ในขั้นตอนการแปลงวีดีโอนั้น หากต้องการให้ทำงานอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ปิดการแสดง preview คือ คลิกขวาในหน้าต่าง preview แล้วเลือก Preview frequency -> No preview

เมื่อสิ้นสุดการประมวลผลแล้ว จะให้เครื่องอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร หรือต้องการ Shutdown ก็กำหนดได้ ด้วยการเลือกเมนู Process end action ให้เลือก None หากไม่ต้องการให้เครื่องทำอะไร หรือ เลือก Shutdown เพื่อให้เครื่อง Shutdown

คลิกปุ่ม Start output เพิ่มเริ่มต้นการแปลงไฟล์วีดีโอให้เป็นไฟล์เดียวกัน หรือสร้างไฟล์ใหม่ที่ได้ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้ว

โปรแกรมกำลังทำงานพร้อมกับแสดงข้อมูลต่าง ๆ

สิ้นสุดการแปลงไฟล์วีดีโอ ก็จะได้ไฟล์วีดีโอที่มีเฉพาะส่วนที่ต้องการหรือไฟล์วีดีโอที่ได้ทำการต่อไฟล์กันแล้ว