Skip to main content.

ถอดเสียงจาก VCD

โปรแกรมนี้สามารถแยกเสียงออกจากไฟล์ .mpg หรือไฟล์ .dat มาบันทึกเป็นไฟล์ .mp2 (MPEG-1 Audio Layer II) ไฟล์นี้สามารถนำไปแปลงเป็นไฟล์ .mp3 (MPEG-1 Audio Layer III) (ด้วยโปรแกรมอื่น ๆ) แล้วนำไปเขียนเป็น Audio CD ได้ เช่น ต้องการแปลงวีซีดีคอนเสิร์ตเป็น Audio CD หรือ แปลงแผ่นคาราโอเกะเป็น Audio CD เป็นต้น

ขั้นตอนการแยกเสียง

เปิดโปรแกรมขึ้นมา คลิกปุ่ม Set Source หรือคลิกปุ่ม Start new project แล้วคลิกปุ่ม Add file เพื่อเลือกไฟล์ .mpg หรือ .dat ที่จะแยกเสียง

เลือกไฟล์ .mpg ที่ต้องการแยกเสียง หากเป็นไฟล์ .dat ในช่อง Files of type ให้เลือกเป็น All files เมื่อเลือกไฟล์ได้แล้ว คลิกปุ่ม Open

คลิกปุ่ม OK

ไฟล์วีดีโอที่เพิ่มเข้ามาจะปรากฏในหน้าต่างรายการคลิป คลิกปุ่ม Output

ที่หน้าต่าง Output คลิกปุ่ม Output setting

ในส่วน Output stream type เลือก ES (Audio only) แล้วคลิกปุ่ม OK

ช่อง File name ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Start output เพิ่มเริ่มต้นถอดไฟล์เสียงออกจากไฟล์วีดีโอ

โปรแกรมกำลังทำการถอดไฟล์เสียงบันทึกเป็นไฟล์ .mp2

โปรแกรมถอดไฟล์เสร็จแล้ว

หลังจากที่ได้ไฟล์เสียง .mp2 มาแล้ว หากต้องการเขียนเป็น Audio CD ก็นำไฟล์ไปเขียนได้เลย หากโปรแกรมที่เขียนนั้น ไม่สนับสนุนไฟล์ .mp2 ก็ให้แปลงไฟล์ .mp2 เป็น .mp3 ด้วยโปรแกรมแปลงเสียง เช่น dbPowerAmp เป็นต้น แล้วนำไฟล์ .mp3 ที่ได้นั้นไปเขียนเป็น Audio CD