Skip to main content.

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

มาทำความรู้จักกับส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมว่าตรงส่วนไหนใช้สำหรับทำอะไรกันก่อน

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้

  1. Start หน้าต่างเริ่มต้นของโปรแกรม
  2. Set Source หน้าต่างสำหรับเพิ่มไฟล์เข้าในโครงการที่จะทำการตัดต่อวีดีโอ แปลงวีดีโอ/เสียง
  3. Output หน้าต่างปรับแต่งรูปแบบปลายทางของวีดีโอ และเริ่มต้นการแปลงวีดีโอ
  4. Option ปรับแต่งตัวเลือกต่าง ๆ ของโปรแกรม
  5. Start new project เริ่มต้นโครงการใหม่ จะเปิดหน้าต่างเดียวกับ Set Source
  6. Open existing project เปิดโครงการที่เคยสร้างไว้แล้ว
  7. MPEG tools เครื่องมือสำหรับทำงานเกี่ยวกับไฟล์ .mpg เช่น แยกภาพเสียง รวมภาพเสียง เป็นต้น
  8. Batch encode tool เครื่องมือในการเข้ารหัสแบบทำงานต่อเนื่อง ทำงานครั้งเดียวแต่แปลงหลาย ๆ ไฟล์
  9. Help คู่มือการใช้งาน

เมื่อทำความเข้าใจแล้ว จะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น