Skip to main content.

แปลง DVD เป็น VCD

หลายท่าน อาจจะเคยเห็นแผ่น DVD ที่รวมหนังหลาย ๆ เรื่องจาก VCD รวมลงแผ่น DVD แผ่นเดียว หรืออาจจะเคยเห็นแผ่นคาราโอเกะที่มีเพลงเกือบ 100 เพลงอยู่ในแผ่น DVD เพียงแผ่นเดียว อาจต้องการที่จะแปลงวีดีโอออกมาเพื่อนำไปเขียนเป็น VCD อีก

ขั้นตอนในการแปลง DVD มาเป็น VCD นั้น อันดับแรกก็คือแปลงไฟล์ .vob ใน DVD มาเป็น .mpg เสียก่อน จากนั้นจึงแปลง .mpg ให้มีระบบเสียงตามมาตรฐานของ VCD เสร็จแล้วก็สามารถนำไปเขียนเป็น VCD ได้

เปิดโปรแกรมขึ้นมา คลิกปุ่ม Set Source หรือ Start new project คลิกปุ่ม Source Wizard

เลือก Add a source from a DVD-Video แล้วคลิกปุ่ม Next

เลือกไดรฟ์ของ DVD เลือกโฟลเดอร์ VIDEO_TS แล้วคลิกปุ่ม OK

รายการไตเติ้ลจะปรากฏ ทำเครื่องหมายถูกหน้าไตเติ้ลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Next

ในช่อง Copy folder เลือกไดรฟ์/โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ คลิกปุ่ม OK

โปรแกรมทำการแปลงไฟล์จาก .vob เป็น .mpg

เมื่อแปลงไฟล์เสร็จจะปรากฏหน้าต่าง Add clip คลิกปุ่ม OK

กลับมาที่หน้าต่างแสดงรายการคลิป คลิกปุ่ม Output

คลิกปุ่ม Output setting เพื่อกำหนดรูปแบบไฟล์ผลลัพธ์

ในช่อง Output target เลือก Video-CD file ในช่อง Output stream type เลือก System (Video + Audio) แล้วคลิกปุ่ม OK

ในช่อง File name ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Start Output เพื่อเริ่มทำการแปลง

โปรแกรมทำการแปลงไฟล์ (แปลงเสียงให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของ VCD)

แปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อแปลงไฟล์เสร็จแล้ว ก็นำไฟล์นี้ไปเขียนลงเป็น VCD ได้เลย