Skip to main content.

การตั้ง Mail Server

 WinRoute เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเป็น Mail Server แบบ SMTP/POP3 ด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้เป็น Mail Server เช่นเดียวกันกับที่คุณใช้ Mail Server ของ ISP คุณสามารถที่จะส่งเมล์ออกไปยังอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้ในระบบเครือข่ายของคุณได้ ทั้งยังอนุญาตให้มีการรับอีเมล์และเก็บไว้ในตู้เมล์ของผู้ใช้ WinRoute นอกจากนี้ยังมีตัวกำหนดเวลาที่จะให้คุณกำหนดเวลาเพื่อที่จะรับ-ส่งอีเมล์ได้อีกด้วย

ในการใช้งาน WinRoute แม้จะไม่ได้ใช้เพื่อการแชร์อินเทอร์เน็ต แต่ใช้เป็น Mail Server อย่างเดียวก็สามารถทำได้ โดยอาจจะใช้เป็น Mail Server เฉพาะภายในบริษัทของคุณหรือเป็น Mail Server สำหรับติดต่อระหว่างบริษัทของคุณกับอินเทอร์เน็ตก็ได้ การตั้งค่าก็ง่าย เพียงแค่เปิดให้ WinRoute ทำหน้าที่ Mail Server พร้อมกับตั้งค่าอื่นๆ อีกเล็กน้อย เปิดเครื่องที่รัน WinRoute ไว้ตลอดที่มีการใช้งานและตั้งค่าโปรแกรมรับ-ส่งอีเมล์ให้ใช้หมายเลข IP ของเครื่องที่รัน WinRoute เป็นทั้ง SMTP/POP3 Server เท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ

จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้ Mail Server ของ WinRoute ???

ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องใช้ Mail Server ของ WinRoute คุณอาจจะใช้ Mail Server ของ ISP หรือ Mail Server อื่นๆ ก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้ WinRoute ก็จะทำหน้าที่เป็น Router/Firewall ที่จะอนุญาตให้ซอฟท์แวร์จัดการอีเมล์สื่อสารกับ Mail Server ที่ ISP ของคุณ

ผู้ใช้เมล์ (Mail users)

มีกฎพื้นฐานหลายๆ อย่างเกี่ยวกับผู้ใช้,ที่อยู่อีเมล์และตู้เมล์ใน WinRoute

หนึ่งผู้ใช้ต่อหนึ่งตู้เมล์

ผู้ใช้ WinRoute แต่ละคนจะมีตู้เมล์ประจำตัว ซึ่งตู้เมล์นี้จะมีชื่อเดียวกันกับผู้ใช้ ซึ่งหากคุณจดโดเมนไว้แล้วและป้อนใน WinRoute เมล์ของผู้ใช้ก็จะเป็น user@domain.com โดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าผู้ที่จะมีตู้เมล์ได้จะต้องมีการกำหนดบัญชีผู้ใช้เสียก่อน

หนึ่งผู้ใช้ต่ออีเมล์หลายที่

เพื่อที่จะใช้ที่อยู่อีเมล์ที่แตกต่างกันออกไปและสร้างตู้เมล์ทั่วไปเช่น sale@...., support@..., info@.... คุณอาจจะต้องกำหนดชื่อปลอม (Alias) หากต้องการใช้อีเมล์ร่วมกันหลายคนเช่น sale@domain.com ใช้สำหรับฝ่ายขายทั้งแผนก ก็ให้จัดกลุ่มผู้ใช้

หมายเหตุ : คุณสามารถกำหนดไดเร็คทอรี่สำหรับตู้เมล์ที่ใดก็ได้ โดยปกติจะเก็บไว้ที่ C:\Program Files\Winroute Pro\mail และตู้เมล์ (โฟลเดอร์) ของแต่ละผู้ใช้จะถูกสร้างจริงหลังจากมีอีเมล์ฉบับแรกเข้ามา

การตั้ง WinRoute เป็น Mail Server ทำดังนี้

เลือกเมนู Settings->Mail Server

Relay SMTP Server หากคุณต้องการส่งอีเมล์สู่อินเทอร์เน็ตก็ให้ป้อน SMTP Server ของ ISP ที่คุณใช้บริการอยู่ หากใช้ WinRoute เป็น Mail Server เฉพาะในองค์กร ก็ไม่ต้องป้อนอะไรลงไปก็ได้ ส่วน I have internet domain หากคุณจดโดเมนไว้แล้วและต้องการให้บัญชีผู้ใช้ WinRoute มีชื่อเมล์ต่อท้ายด้วยโดเมนที่คุณจดไว้ เช่น user@yourdomain.com ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า I have internet domain และป้อนชื่อโดเมนของคุณในช่อง Local domain(s) หากมีหลายชื่อให้คั่นระหว่างแต่ละชื่อด้วยเซมิโคล่อน ( ; ) เช่นในบริษัทของผมมีผู้ใช้ชื่อ mase และผมจดโดเมนชื่อ konthainetwork.com เมื่อผมทำเครื่องหมายถูกหน้า I have internet domain และ ป้อน konthainetwork.com ในช่อง Local domain(s) ผู้ใช้คนอื่นๆ ในบริษัทของผม สามารถติดต่อกับผู้ใช้ mase โดยใช้อีเมล์ได้ทั้ง mase และ mase@konthainetwork.com อีเมล์ต่างๆ ก็จะส่งถึงผู้ใช้ mase เช่นเดียวกัน

การส่งอีเมล์ในลักษณะ user@yourdomain.com นี้ อีเมล์ต่างๆ จะส่งได้เฉพาะในเครือข่ายเท่านั้น ไม่สามารถส่งออกอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นเพียงการเพิ่มเติมให้ชื่อผู้ใช้ปกติ (เช่น mase) มีชื่อโดเมนต่อท้าย (mase@konthainetwork.com) และสามารถส่งอีเมล์โดยใช้ชื่ออีเมล์ของอินเทอร์เน็ตได้โดยที่อีเมล์นั้นไม่ได้ออกไปจากนอกเครือข่าย หากไม่ได้มีการจดโดเมนและต้องการส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้ภายในเครือข่ายโดยใช้ชื่ออีเมล์ของอินเทอร์เน็ตโดยที่อีเมล์นั้นไม่ถูกส่งออกไปยังอินเทอร์เน็ต เช่นผู้ใช้บางท่านใช้อีเมล์ someone@hotmail.com ให้อ่าน Aliases เพิ่มเติม การส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้ในอินเทอร์เน็ตที่มีโดเมน @yourdomain.com ซึ่งอยู่ภายนอกเครือข่ายของคุณ ไม่สามารถทำได้

หน้าต่างบันทึกการทำงานของ Mail Server ซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่ เวลา ลักษณะการทำงาน (รับ-ส่ง) จำนวนข้อความ ขนาดของข้อความ ใครเป็นคนส่ง ส่งถึงใคร เป็นต้น